W którym miejscu dokładnie należy złożyć pozew sądowy o alimenty?


Najważniejszym obowiązkiem każdego rodzica jest zawsze utrzymywanie swoich dzieci. Niestety często dochodzi do pewnego rodzaju zaniedbań takiego obowiązku.


W niektórych takich wypadkach pojawia się kwestia uzyskania alimentów.
Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego obowiązek opłacania alimentów obciąża członków rodziny w linii prostej oraz co interesujące, również rodzeństwo. Zazwyczaj spotykanym przypadkiem jest jednak obowiązek opłacania alimentów rodziców wobec potomków. Obowiązek taki musi być aktualny póki dziecko nie będzie mogło się utrzymywać na własną rękę. Najczęściej nawet dojrzałe dziecko, które uczy się albo studiuje, powinno wciąż być utrzymywane przez swych rodziców. Należy jednak pamiętać o tym, że sąd posiada prawo orzec inaczej - dla przykładu może uznać, że studiujące w trybie niestacjonarnym dziecko jest w stanie również pracować i może samodzielnie się utrzymywać. Nie ma znaczenia jednak fakt, czy też jesteście już po rozwodzie albo czy też byliście bez ślubu.


Faktura
Author: anne arnould
Source: http://www.flickr.com


alimenty
Source: flickr.com


farby elewacyjne_slider
Author: Dekoral Professional
Source: http://echopr.pl/PRASA/trwale_kolory_na_fasadach.jpg


Żeby otrzymać alimenty, trzeba złożyć pozew w sądzie rejonowym, który jest właściwy dla miejsca zameldowania pozwanego, zatem osoby, od której domagasz się alimentów lub miejsca zamieszkania dziecka (można by dokonać wyboru instytucji zgodnie z art. 32 kpc). Jeżeli potomstwo jest już pełnoletnie, może wystąpić w sprawie o alimenty na własną rękę.

O sprawach dotyczących różnych tematyk dowiedzieć się możemy z internetu. Wówczas wystarczy przeczytać artykuł o przedstawianym zagadnieniu oraz przedstawić szczegóły (www.lgl-iplaw.pl/wlasnosc-intelektualna-w-internecie/).

W wypadku dziecka mającego poniżej 18 lat, to rodzic w jego imieniu musi wnieść powództwo, występując jako jego ustawowy przedstawiciel. Należy jednak pamiętać o tym, aby w tego typu pozwie jako powoda wskazać potomstwo, nie natomiast siebie.
Poprawnie sporządzony pozew oprócz podania określonego sądu, pozwanego oraz powoda (wraz z adresami), musi także wskazać, że jest to pozew o zasądzenie świadczenia alimentacyjnego i powinien także zawierać podaną wysokość żądanych alimentów. Musi być także podany dzień, od którego takie pieniądze powinny być płacone. Należałoby także wnioskować o nadanie sądowemu wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.

Tags: świadomość, prawo, części, alimenty