W jakich sprawach udać się do kompetentnego notariusza?


Notariusz to osoba , która tworzy dokumenty na zlecenie i pieczątką urzędową nadaje im moc w świetle prawa. Z uwagi na to, że notariusz musi dopilnować zgodności prawnej sporządzonego dokumentu oraz powinien on troszczyć się o dobro wszystkich stron których dokument dotyczy, dokumenty sporządzone przez takiego specjalistę mają charakter urzędowy. Dokumenty spisane w kancelarii notarialnej mają zapobiegać sprawom w sądzie, bądź być zabezpieczeniem interesów. Korzystanie z usług notarialnych ma charakter dobrowolny, jednak w przypadku niektórych rodzajów dokumentów, niezbędne jest potwierdzenie jej przez notariusza.

Akty notarialne
Prawnik
Author: Daniel X. O'Neil
Source: http://www.flickr.com
Przykładowym dokumentem wymagającym potwierdzenia przez notariusza jest akt własności, tworzony na przykład przy okazji kupna gruntu lub mieszkania. Notariusz (zobacz pełną propozycję pod adresem) musi zadbać o sprawdzenie autentyczności dotychczasowego aktu własności oraz dokonać odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej. Pracownik ten zajmuje się także potwierdzaniem autentyczności akt, podpisów oraz sporządzania oświadczeń, które mogą być przydatne w przyszłości do starania się praw o własność własność intelektualna w sieci LGL intelektualną. Z porad notariusza korzysta się nierzadko również w trakcie sporządzania testamentu – notariusz dba wówczas o prawidłowość zapisów dokumentu, w celu uniknięcia sporów dotyczących jego treści. Wysokość opłaty dla notariusza reguluje odpowiednia ustawa, może być ona stała, bądź zależeć od wartości tworzonej umowy.

Gdzie poszukiwać usług?
Dokumenty
Author: www.sxc.hu
Source: www.sxc.hu
W każdej miejscowości można znaleźć przynajmniej parę kancelarii notarialnych. Wysokość cen w każdej z nich jest taka sama, więc warto dokonywać wyboru notariusza na podstawie szybkości dojazdu do kancelarii. Najbliżej położoną kancelarię notarialną można odszukać wpisując w wyszukiwarkę internetową przykładową frazę, zawierającą nazwę najbliższego miasta. Dla mieszkańców Warszawy taką frazą jest np. „notariusze warszawa” . Wyszukiwarka internetowa wyświetli wtedy mapę miasta z naniesionymi nań punktami wszystkich kancelarii notarialnych. Decydując się na konkretnego notariusza, warto sprawdzić czas działania jego kancelarii, oraz zaopatrzyć się w inne przydatne informacje, jak np. numer telefonu.

Tags: nieruchomości, Warszawa, dokument, kancelaria, urzędnik, akty notarialne